Pan Kamil niedawno został ojcem. – Poród trwał niemal całą noc, dopiero nad ranem wyszedłem ze szpitala. W pracy zgłosiłem, że biorę wolne – zdecydowałem się odebrać część z wypracowanych nadgodzin. Wiem jednak, że powinien mi przysługiwać urlop okolicznościowy z okazji narodzin córki. Kiedy mogę go wykorzystać i jakie dokumenty muszę przedstawić?
Czy skoro od porodu minął tydzień, urlop nie przepadł? Mój przełożony niechętnie udziela dni wolnych, zastanawiam się więc, czy będzie mógł mi go odmówić – pyta czytelnik
Z okazji narodzin potomka każdemu ojcu przysługują dwa dni wolne od pracy, za które powinien otrzymać normalne wynagrodzenie. Dobra wola pracodawcy nie ma tu znaczenia. Przepisy w żaden sposób jednak nie regulują, w jakim terminie należy takie dni wykorzystać. Teoretycznie powinien być to okres, w którym trzeba pozałatwiać np. niezbędne sprawy urzędowe, ale nie jest to sprecyzowane.
Tym samym nic nie stoi na przeszkodzie, by pan Kamil złożył do pracodawcy wniosek o urlop okolicznościowy z tytułu narodzin dziecka we wskazanym przez siebie terminie. Do wniosku powinien dołączyć odpis aktu urodzenia lub wypis dziecka ze szpitala, aby udowodnić fakt narodzin potomka. Na sporządzenie aktu urodzenia należy co prawda nieco poczekać, więc jeśli o urlop wnioskuje się tuż po narodzinach, wystarczy dostarczyć wypis ze szpitala.
Co istotne, pracodawca nie tylko nie może odmówić przyznania takiego urlopu, ale musi udzielić go we wskazanym przez pracownika terminie. Warto również podkreślić, że młody ojciec może wykorzystać oba dni urlopu okolicznościowego jednocześnie lub pojedynczo. Nie ma znaczenia liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie, będą to zawsze dwa dni wolnego. Równie istotne jest też, że dwa dni urlopu przysługują niezależnie od wielkości etatu młodego ojca.
Teoretycznie prawo do urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka, przysługuje nie tylko ojcu, ale również matce. Kobiety jednak, od dnia porodu, mają prawo do urlopu macierzyńskiego, dlatego też najczęściej z dni wolnych korzystają ojcowie.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r. poz. 281 ze zm.).