W przyjętej we wtorek ustawie okołobudżetowej znalazły się podwyżki dla mundurowych oraz powrót do waloryzacji uposażeń.

Zarobki w wojsku kilka lat temu powodowały, że wiele osób nie zdecydowało się założyć munduru. Obecnie jednak ten trend został odwrócony i na wojskowych czekają podwyżki. Podobna sytuacja jest w innych służbach. W drugim projekcie ustawy okołobudżetowej zachowano zapis o podwyżce uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy od marca 2024.

Podwyżki dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

Ustawodawca w artykule 9 projektu ustawy budżetowej założył zwiększenie uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy MSWiA o 20 proc. Jak wyglądać będzie ta podwyżka? Polega ona na podniesieniu kwoty bazowej żołnierzy i funkcjonariuszy z 1740,64 zł brutto do 2088,77 zł brutto z pominięciem rozporządzenia prezydenta z 8 marca 2023 r. ( Dz.U poz. 456) , obowiązującym od 1 marca ubiegłego roku. Przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych (wraz z nagrodą roczną) od 1 stycznia 2024 r. zwiększy się z 7711,03 zł do 9253,25 zł brutto.

Oprócz żołnierzy zawodowych podwyżki od nowego roku otrzymają również osoby służące w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Waloryzacja pensji żołnierzy zawodowych i członków formacji mundurowych

W ustawie okołobudżetowej nie znalazł się zapis owaloryzacjiuposażeń żołnierzy ifunkcjonariuszy od marca 2024 r.Brak tego zapisu oznacza powrót do rozwiązaniaobowiązującegodo 31 grudnia 2022 r. Wówczas obowiązywała taka sama waloryzacja wszystkichpracowników sfery budżetowej. Powrót do tego rozwiązania był wyczekiwany przez żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy mundurowych. Ustawa okołobudżetowa ma wejść w życie wraz z dniem jej ogłoszenia, obecnie jest w Senacie. Podwyżki będą obowiązywały jednak z mocą wsteczną - od 1 stycznia 2024 roku.