Kiedy jesteśmy w trakcie zwolnienia lekarskiego, tzw. L4, pracodawca nie może nas zwolnić. Czy możemy jednak sami złożyć w tym okresie wypowiedzenie? Wielu z nas zadaje sobie to pytanie. My znamy odpowiedź i wyjaśniamy wszystko w artykule.

L4. Ilu Polaków korzysta ze zwolnień?

Zależy, jak na to patrzeć. Z jednej strony, tylko w 2022 r., zarejestrowano w Polsce ok. 27 mln zwolnień lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Łączna liczba dni, w których Polacy nie mogli pracować, wyniosła blisko 289 mln. Z drugiej strony, 40 proc. zatrudnionych nie było w 2022 r. choćby jeden dzień na L4.

L4. Ile pieniędzy nam się należy w trakcie zwolnienia?

W Polsce, wysokość wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi na zwolnieniu lekarskim (L4) zależy od przyczyny i czasu trwania niezdolności do pracy. Oto ogólne zasady:

  • 80 proc. wynagrodzenia – Standardowo, pracownik otrzymuje 80 proc. swojego wynagrodzenia w przypadku zwolnienia lekarskiego. Dotyczy to większości sytuacji, takich jak choroby czy wypadki niezwiązane z pracą.
  • 100 proc. wynagrodzenia – Pracownik otrzymuje pełne 100 proc. wynagrodzenia w określonych przypadkach, takich jak: niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a także niezdolność do pracy w wyniku ciąży.

Czy można złożyć wypowiedzenie w trakcie L4?

Otóż tak. W trakcie zwolnienia lekarskiego można złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Na kilka sposobów, w tym osobiście, pocztą lub mailem, jednak istotne są aspekty prawne związane z każdą z tych metod:

  • Osobiście – Wypowiedzenie złożone osobiście jest najbardziej bezpośrednim sposobem. W takim przypadku najlepiej jest dostarczyć wypowiedzenie w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje u pracodawcy, a drugi, podpisany przez pracodawcę jako potwierdzenie odbioru, zabiera pracownik.
  • Pocztą – Wypowiedzenie można również wysłać pocztą, najlepiej za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Daje to dowód na wysłanie i datę dostarczenia pisma. Należy jednak pamiętać, że za datę złożenia wypowiedzenia uważa się datę jego otrzymania przez adresata, a nie datę wysłania.
  • E-mailem – Wypowiedzenie umowy o pracę za pośrednictwem e-maila jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy obie strony umowy (pracownik i pracodawca) wyraziły na to zgodę i gdy e-mail jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jest to stosunkowo nowa praktyka i może nie być akceptowana przez wszystkich pracodawców.