Jako Wolt uważamy, że porozumienia zbiorowe dla osób samozatrudnionych są kluczem do zapewnienia dobrych warunków pracy w gospodarce platformowej – mówi Laurin Sepoetro, dyrektor ds. polityki publicznej na Europę Środkową i Wschodnią, Austrię i Niemcy w Wolt.

Jakie zmiany w zakresie podstawy zatrudnienia i ubezpieczenia, a także zarządzania i oceny pracowników lub współpracowników Wolt w Polsce mogą nastąpić po wdrożeniu unijnych przepisów o platformach internetowych w wariancie zaproponowanym przez Radę UE, a jakie przy realizacji propozycji Parlamentu UE?
ikona lupy />
Laurin Sepoetro, Dyrektor ds. polityki publicznej na Europę Środkową i Wschodnią, Austrię i Niemcy w Wolt / Materiały prasowe / fot. Materiały Prasowe

Myślę, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby o tym dyskutować, ponieważ dyrektywa jest nadal negocjowana między instytucjami europejskimi. Ponadto po jej przyjęciu państwa członkowskie UE będą musiały ją zaadaptować do prawa krajowego, które różni się w każdym z państw. Od dawna popieramy uregulowanie pracy platformowej na poziomie UE, a naszym głównym priorytetem jest to, aby przepisy stały się jaśniejsze. Państwa członkowskie wprowadziły zmiany do pierwotnego projektu dyrektywy, które naszym zdaniem są pozytywne. Nadal jednak istnieje możliwość poprawienia go, jeśli chodzi o transparentność, i mamy nadzieję, że zostanie to uwzględnione w następnej fazie prac. Zależy nam na tym, żeby nowe przepisy umożliwiały to, czego chcą kurierzy: aby nadal mogli swobodnie decydować o tym, kiedy i jak dostarczać, przy jednoczesnym zapewnieniu im dobrych warunków współpracy.

Jak państwo oceniacie sposób funkcjonowania innych firm działających na światowych rynkach w formie platform internetowych?

Uważamy, że modele oparte na niezależności wykonawców powinny w pełni respektować podstawowe swobody wynikające z samozatrudnienia. Dlatego też popieramy unijną dyrektywę w sprawie pracy platformowej, która jest obecnie procedowana w Brukseli. Mamy nadzieję, że ustanowi ona kryteria, które pomogą zwalczać fałszywe samozatrudnienie, bo są one bardzo potrzebne. Liczymy też na to, że zapewni bezpieczeństwo osobom rzeczywiście samozatrudnionym i umożliwi uczciwą konkurencję między platformami. Uważamy również, że platformy powinny angażować się w debatę nad ustanawianymi zasadami. Jesteśmy pierwszą firmą w naszym sektorze, która w pełni informuje, jaki jest nasz model współpracy z niezależnymi wykonawcami, poprzez publikację Raportu transparentności algorytmicznej Wolt. Mamy nadzieję, że inne platformy również podejmą działania zwiększające ich transparentność. Dzięki temu łatwiej będzie dyskutować z decydentami i opinią publiczną, a więc przyczynimy się do ogólnej poprawy pracy platform.

W ilu państwach, na ilu kontynentach działacie i ilu pracowników bądź współpracowników jest zatrudnionych lub współpracuje z Wolt za pośrednictwem platform internetowych?

Wolt działa obecnie w 25 krajach. W ponad 500 miastach w Europie i Azji oraz współpracuje z więcej niż 180 tys. niezależnych partnerów (kurierów). Na całym świecie Wolt zatrudnia ponad 9 tys. pracowników biurowych w działach marketingu, sprzedaży, rozwoju oprogramowania, operacji itd. W Polsce współpracujemy z tysiącami partnerów w całym kraju, a w Wolt Polska pracuje ponad 170 pracowników biurowych. Obecnie współpracujemy z ponad 5 tys. restauracji i sklepów.

Jaki jest przeciętny okres współpracy?

Wolt Poland wystartował w 2018 r. i od tego czasu stopniowo powiększamy zespół. Zaczęliśmy od zaledwie kilku pracowników biurowych, teraz jest to 170 osób. Jeśli chodzi o współpracę z naszymi partnerami, to nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ w modelu samozatrudnienia Wolt partnerzy mają pełną swobodę decydowania o tym, czy, kiedy i jak długo chcą dostarczać przesyłki, bez żadnych minimalnych godzin pracy. W rezultacie widzimy, że podczas gdy niektórzy partnerzy logują się częściej, inni robią to sporadycznie, czasami nawet raz na kilka tygodni. Ze względu na pełną swobodę i elastyczność, jaką oferuje nasz model, nie śledzimy średniego czasu współpracy, ponieważ nasi partnerzy mogą przejść w tryb offline i online, kiedy tylko chcą, i mieć tak długie przerwy we współpracy, jak chcą. Dlatego trudno jest oszacować średni czas trwania współpracy. W praktyce wygląda to tak, że dezaktywujemy konta partnera po 60 dniach braku aktywności, ale jeśli chce on wrócić, może to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym zespołem operacyjnym.

Ilu jest partnerów w Polsce?

Współpracujemy z tysiącami kurierów w całym kraju.

Jaka jest rotacja pracowników i współpracowników Wolt w Polsce? Ile jest wakatów?

Obecnie w naszym biurze w Warszawie pracuje 170 pracowników biurowych. W najbliższej przyszłości, w ciągu trzech–sześciu miesięcy planujemy utworzyć ponad 50 stanowisk, aby zapewnić realizację naszych celów biznesowych w Polsce. Jeśli chodzi o rotację – jak już wspomniałem – nasi partnerzy są samozatrudnieni, cieszą się całkowitą swobodą i elastycznością w decydowaniu o tym, czy, kiedy i jak długo chcą dostarczać zamówienia. Dlatego też nie śledzimy ani nie obliczamy rotacji. Dostosowujemy liczbę aktywnych partnerów do przewidywanego zapotrzebowania, aby zapewnić atrakcyjność współpracy z nami. Proces aplikacyjny jest otwarty praktycznie przez cały sezon jesienno-wiosenny.

Na jakiej podstawie odbywa się współpraca z wykonawcami usług w ramach platformy internetowej działającej w Polsce? Ile osób jest ubezpieczonych, a ile nie ma ubezpieczenia w ZUS czy innej, np. zagranicznej, instytucji ubezpieczeniowej, do której Wolt odprowadzałby składki na ubezpieczenia społeczne?

Działamy w dwóch różnych konfiguracjach: poprzez jednoosobową działalność gospodarczą oraz z zewnętrznymi dostawcami usług logistycznych, którzy zlecają usługi kurierom. W pierwszym przypadku za opodatkowanie i ubezpieczenie odpowiada samozatrudniony kurier, który prowadzi własną firmę. W drugiej sytuacji podmiot gospodarczy, który zawiera umowę z kurierem, nalicza i odprowadza ZUS oraz podatki zgodnie z prawem podatkowym i formą współpracy. Dodatkowo Wolt zapewnia wszystkim współpracującym z nami kurierom, niezależnie od formy współpracy, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej, obejmujące czas, w którym realizują oni dostawy za pośrednictwem naszej platformy. Ubezpieczenie to jest bezpłatne dla wszystkich partnerów Wolt. W naszej ostatniej ankiecie 74 proc. partnerów opowiedziało się za tym, że dyrektywa UE w sprawie pracy platformowej powinna zapewnić utrzymanie tej elastyczności i swobody.

Jakie są zasady wynagradzania pracowników i współpracowników Wolt w Polsce? Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie?

Na wysokość stawek wpływa wiele czynników, takich jak odległość do miejsca dostawy, odległość do klienta, pora dnia, pora roku, rodzaj pojazdu używanego przez partnera i jeszcze kilka innych. Kurierzy zawsze mają pełny wgląd w całkowitą płatność oferowaną za dostawę przed jej przyjęciem, wraz ze wszystkimi szczegółami zadania (odległość do pokonania, punkty odbioru i dostawy). Średnie zarobki naszych partnerów są znacznie wyższe niż minimalna stawka godzinowa lub minimalne wynagrodzenie w Polsce w 2023 r.

Jakie są zasady oceny wykonywania zadań przez pracowników i współ pracowników Wolt i jak to wpływa na okres pracy bądź współpracy z Wolt w ramach platformy internetowej?

W modelu pracy na platformie Wolt kurierzy mogą swobodnie decydować, kiedy, gdzie i w jaki sposób chcą świadczyć dla nas usługi dostawy, nie podlegają żadnemu zarządzaniu wydajnością. Mogą swobodnie decydować, którą dostawę przyjąć, a którą odrzucić, i nie mają obowiązku wykonywania dla nas żadnych usług. Mogą również pracować dla innych firm – w tym dla naszych konkurentów. Nasi partnerzy nie są też poddawani ocenie – ani przez Wolt, ani przez klientów. Co za tym idzie, nie przydzielamy im na tej podstawie zleceń ani na podstawie żadnego innego czynnika, mierzącego pracę naszych partnerów. Klienci mają jedynie możliwość oceny dostawy jako całości i dodania napiwku.

Czy Wolt korzysta z automatyzacji procesów kierowania zadaniami wykonywanymi przez pracowników i współpracowników, oceny takiej pracy i wysokości wynagradzania za wykonane usługi i jaki to ma wpływ na wysokość wynagrodzenia pracowników albo współpracowników Wolt w okresach zmniejszonej i zwiększonej liczby zamówień obsługiwanych przez firmę?

Tak, wykorzystujemy algorytmy, żeby osiągnąć to, że zamówienia złożone na platformie będą dostarczane skutecznie. Wiemy, że jest zainteresowanie sposobem działania takich algorytmów, dlatego zaczęliśmy publikować co roku Raport transparentności algorytmicznej Wolt. Wyjaśniamy w nim, jak działają nasze algorytmy, kiedy nasi partnerzy (ale także konsumenci i sprzedawcy) korzystają z naszej platformy. Nie używamy żadnego rodzaju monitorowania wydajności ani oceny, które będą uwzględniane w algorytmie zadań. Nasi partnerzy są anonimowo przydzielani do poszczególnych dostaw, żeby żaden rodzaj subiektywnych kryteriów nie miał wpływu na algorytm. Algorytm aplikacji Wolt dla partnerów oparty jest na dystrybucji zadań, które są dostawami od sprzedawcy do konsumenta. Dostawy są proponowane kurierom na podstawie trzech kryteriów. Pierwszy to lokalizacja – musimy znać odległość partnera do miejsca odbioru, aby wiedzieć, kiedy może odebrać jedzenie lub produkt, a następnie zapewnić szybką dostawę do klienta. Drugie kryterium to dostępność – musimy wiedzieć, że kurier jest online i gotowy do przyjęcia zadań dostawy lub że nie jest już zajęty realizacją innej dostawy. Trzecie to pojazd – musimy wiedzieć, jakiego pojazdu dostawczego używa nasz partner, aby sprawdzić, czy jest możliwość bezpiecznego dojazdu i transportu większych zamówień, oraz poznać prędkość pojazdu.

W ilu państwach UE w strukturach Wolt został powołany związek zawodowy? Czy funkcjonuje w polskich strukturach?

Jak wspomniałem, Wolt działa w modelu, w którym partnerzy mogą swobodnie decydować, kiedy pracować i jakie zadania akceptować, bez żadnych wymagań dotyczących minimalnego czasu pracy lub systemów oceny. Dlatego, aby upewnić się, że partnerzy są zadowoleni ze współpracy z nami, Wolt cyklicznie przeprowadza badanie opinii kurierów. Do niedawna w wielu państwach członkowskich UE zbiorowe organizowanie się pracowników samozatrudnionych w celu reprezentowania ich interesów było utrudnione ze względu na obawy związane z tym, że mogłoby to być postrzegane jako zachowanie niekonkurencyjne. Jako Wolt uważamy, że porozumienia zbiorowe dla osób samozatrudnionych są kluczem do zapewnienia dobrych warunków pracy w gospodarce platformowej. Dlatego też poparliśmy przyjęcie przez Komisję Europejską wytycznych dla państw członkowskich w celu utorowania drogi dla praw do porozumień zbiorowych dla osób samozatrudnionych.

Jaka jest struktura kapitałowa Wolt na świecie? Gdzie znajduje się centrum zarządzania koncernem i ile zysków przyniosła globalnie działalność Wolt w latach 2021 i 2022? Jaki zysk przyniosła działalność prowadzona w Polsce?

Firma Wolt została założona w Finlandii w 2014 r., a jej globalna siedziba znajduje się w Helsinkach. Wolt utworzył lokalny podmiot na każdym ze swoich 25 rynków, np. Wolt Polska sp. z o.o., skąd prowadzi lokalną działalność. Pod względem finansowym, zgodnie z publicznie dostępnymi danymi księgowymi, zysk brutto Wolt Polska za rok 2021 wyniósł 294 820,77 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony za ten rok jest równy 183 245 zł. Niestety nie możemy ujawniać nowszych danych, które nie są jeszcze publicznie dostępne.

Ile podatku CIT, PIT, VAT zapłacił Wolt w Polsce w latach 2021 i 2022?

Jako spółka notowana na giełdzie musimy wziąć pod uwagę względy inwestorów, co oznacza, że nie możemy ujawniać danych, które nie są jeszcze publicznie dostępne. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów podatkowych i płacimy podatki w Polsce. ©℗

Mamy nadzieję, że inne platformy również podejmą działania zwiększające ich transparentność. Dzięki temu łatwiej będzie dyskutować z decydentami i opinią publiczną, a więc przyczynimy się do ogólnej poprawy pracy platform

Rozmawiał Mateusz Rzemek