Profilaktyczne mammografia i cytologia będą dostępne dla pacjentek z szerszych niż dotąd grup wiekowych. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, który został skierowany do konsultacji.

Zakłada on podniesienie górnej granicy wieku z 59. roku życia do 64. roku życia dla programu profilaktyki raka szyjki macicy (dolna granica pozostanie bez zmian – od 25. roku życia), a także przesunięcie granic wieku w programie profilaktyki raka piersi z 50.–69. roku życia na 45.–74. rok życia.

To jednak nie koniec nowości. Resort zdrowia zapowiada również zmiany organizacyjne. Do tej pory u kobiet, u których stwierdzono nieprawidłowości podczas badania mammograficznego lub USG, wykonywano biopsję cienkoigłową. Ma ona zostać zastąpiona biopsją gruboigłową z określeniem typu histologicznego. Biopsja gruboigłowa jest zabiegiem wymagającym znieczulenia miejscowego i niesie większe ryzyko powikłań, ale jednocześnie pozwala na lepszą diagnostykę.

W projekcie zaproponowano również poprawę opieki nad kobietami, u których wystąpiły rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2, przez przekierowanie do programu „Opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi”. Natomiast osoby, które zakończyły leczenie raka piersi oraz pięcioletni okres monitorowania po kuracji, mają zostać na nowo objęte badaniami przesiewowymi, ponieważ ryzyko ponownego wystąpienia nowotworu po zakończonym procesie leczenia się nie zmniejsza.

Nie tylko zakres świadczeń, lecz także rodzaj wykorzystywanego sprzętu mają sprzyjać ulepszeniu diagnostyki. Mammografy mają zostać wymienione na cyfrowe do 30 września 2025 r. Ma to zapewnić odpowiednie dostępność i jakość realizowanych procedur diagnostycznych, co umożliwi wykrywanie większej liczby nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania choroby.

Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, jednak kategorie wiekowe mają zostać rozszerzone dopiero od 1 listopada 2024 r., co jest związane z koniecznością dostosowania Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki. ©℗