Kobiety przed 50. rokiem życia i po 69. roku życia również będą mogły skorzystać z programu profilaktyki raka piersi – nad takim rozwiązaniem trwają prace w Ministerstwie Zdrowia (MZ).

Obecnie program jest skierowany do kobiet w wieku 50–69 lat. W jego ramach mogą one bez skierowania wykonać bezpłatną mammografię (pod warunkiem, że mają ubezpieczenie zdrowotne).

– Zarówno lekarze, jak i same pacjentki wskazują, że określona rozporządzeniem ministra zdrowia grupa docelowa programu jest nadmiernie zawężona. Należałoby rozważyć rozszerzenie tej grupy do wszystkich dorosłych kobiet – postuluje Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Lewicy (interpelacja nr 41483).

Okazuje się bowiem, że coraz więcej osób choruje na raka piersi. Z najnowszych danych MZ wynika, że w 2022 r. wykryto ponad 28,5 tys. takich przypadków, w 2021 r. – 25,7 tys. Częściej też jest on diagnozowany u pacjentów przed 50. rokiem życia – w 2022 r. wykryto 7,3 tys. zachorowań, w 2021 r. – 6 tys. Podobnie coraz częściej rak piersi jest rozpoznawany u starszych pacjentek – w grupie osób po 65. roku życia ta liczba wzrosła do 12,6 tys. w 2022 r., z 11,6 tys. w 2021 r. Natomiast w grupie wiekowej 50–65 wykrywalność jest na zbliżonym poziomie (7–8 tys. zachorowań co roku).

– Regularne badanie pozwala wykrywać zmiany nowotworowe na wczesnym etapie choroby, gdy jest możliwe jej skuteczne leczenie. Celem państwa polskiego powinno być zmniejszenie liczby kobiet, które umierają na raka piersi. A realizacja tego celu jest możliwa m.in. dzięki objęciu programem profilaktyki jak najszerszej grupy społecznej. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że alternatywną do badań profilaktycznych jest mammografia diagnostyczna na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego. Jednakże wiążąca się z nią długa procedura nie zachęca pacjentek do korzystania z tej formy umawiania się na diagnostykę – podkreśliła posłanka i skierowała do resortu zdrowia pytanie o wprowadzenie zmian w programie profilaktycznym.

W odpowiedzi MZ przyznało, że bierze to pod uwagę.

– Prowadzimy prace zmierzające do rozszerzenia kryterium wieku w programie profilaktyki raka piersi. W Ministerstwie Zdrowia został opracowany projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Projekt ten jest po konsultacjach wewnętrznych i niebawem zostanie udostępniony do konsultacji publicznych – zapowiada Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, w odpowiedzi na interpelację. Nie ujawnia jednak szczegółów.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomenduje, aby program objął kobiety od 45. do 74. roku życia. ©℗