Dodała, że znaczna część samorządów jest już prawie gotowa a szkolenia pomogą rozwiać wątpliwości tych, które się obawiały, że sobie nie poradzą. Przy dobrej akcji informacyjnej i samorządów i strony rządowej obsługa tego zadania powinna być sprawna - uważa minister Rafalska.

Ustawa wprowadzająca program "Rodzina 500 Plus przewiduje, że każda rodzina z dwójką i więcej dzieci bez względu na dochody będzie mogła otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe - 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

500+: Poradnik dla dzieci i opiekunów >>>

Minister Elżbieta Rafalska uważa, że te dodatkowe pieniądze wypłacane do pełnoletności dziecka mogą być istotne dla poprawy sytuacji demograficznej w naszym kraju. Przekonuje, że istnieje prosta zależność między nakładami na politykę rodzinną a liczbą dzieci.