Niższe daniny dla firm, wyższa kwota wolna od podatku oraz zmiany w kodeksie pracy. Nowoczesna proponuje zmiany w prawie, które mają przyśpieszyć wzrost gospodarczy w Polsce.

Lider Nowoczesnej, Ryszard Petru postuluje obniżenie podatków dla przedsiębiorców z 19 do 15 procent. Ugrupowania chce też, żeby firmy mogły rozliczać straty podatkowe, przez 15, a nie tak jak obecnie 5 lat. Ryszard Petru chce też zwiększenia odpisu amortyzacyjnego z 3,5 do 10 tysięcy złotych. Te rozwiązania, zdaniem polityka, zachęciłyby firmy do ponownego inwestowania zysków w Polsce.

Nowoczesna proponuje zmiany w kodeksie pracy. Pracownik miałby 14 dni na odwołanie się do sądu pracy w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę. Dzięki temu mógłby lepiej przygotować się do postępowania i zebrać więcej potrzebnych dokumentów. Obecnie okres ten wynosi 7 dni.

Nowoczesna chce też większej kwoty wolnej od podatku (do 8161,35 złotych) i zwiększenia udziału samorządów w dochodach z danin (z 49,5 do 65,63 procent). Według szacunków ten pomysł kosztowałby budżet około 20 miliardów złotych rocznie.

Obniżka podatków dla firm, według Nowoczesnej, zwróci się w postaci wzrostu gospodarczego. Na to, według Ryszarda Petru, wskazują doświadczenia krajów, które obniżały podatki.