Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierza jeszcze w tym roku przygotować ustawę, na podstawie której gminy będą otrzymywać dotacje do bezpłatnych posiłków przyznawanych osobom o najniższych dochodach.
Będzie to więc oznaczać powrót do regulacji, która obowiązywała w latach 2006–2013 r. Wtedy program dożywiania był realizowany właśnie na podstawie ustawy. Natomiast od początku 2014 r. dofinansowanie jest przyznawane na podstawie uchwały Rady Ministrów, która ma obowiązywać do 2020 r. Na razie nie wiadomo jednak, czy w nowym akcie prawnym zachowane będą dotychczasowe zasady korzystania z dotacji, czy też będą wprowadzane jakieś zmiany. Obecnie warunkiem uzyskania dofinansowania jest zagwarantowanie wkładu własnego samorządu w wysokości 40 proc. oraz podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do bezpłatnych posiłków do wysokości 150 proc. progu obowiązującego w pomocy społecznej. Jedyną potwierdzoną nowością ma być możliwość uzyskiwania przez gminy dofinansowania do tworzenia lub wyposażania punktów umożliwiających dożywianie w placówkach oświatowych, które nie mają stołówek.
– Powrót do ustawy będzie ułatwieniem, ponieważ teraz program realizujemy na podstawie rządowej uchwały oraz ustawy o pomocy społecznej i konieczne jest podjęcie kilku uchwał pozwalających na skorzystanie z budżetowych środków – wskazuje Norbert Paprota, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.
Nowa ustawa o dożywianiu to niejedyna zmiana, która czeka ośrodki pomocy społecznej. Resort pracy zapowiada bowiem na ten rok zmiany dotyczące funkcjonowania tych jednostek. Wprowadzony ma być nowy model działania ośrodka, który spowoduje większą aktywność pracowników socjalnych. Pierwszym krokiem ma być oddzielenie pracy socjalnej od wypłaty świadczeń pieniężnych. Dzięki temu pracownicy socjalni będą odciążeni od pracy administracyjnej i zmniejszy się liczba osób, którymi się zajmują.
Ta propozycja nie jest nowym rozwiązaniem. O potrzebie takiego podziału od dawna mówią eksperci i środowiska pracowników pomocy społecznej. Wspomniana zmiana była elementem przygotowanych jeszcze przez poprzedni rząd założeń do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, ale nie zakończyły się one powstaniem projektu ze względu na sprzeciw resortu finansów (zmiany miały być kompleksowe i powodować wzrost wydatków budżetu państwa).