Spada liczba osób objętych programem dożywiania. Powód: pieniądze z 500+, które idą na obiady dla dzieci, oraz niskie bezrobocie.
– Porównując trzeci kwartał 2015 r. i 2016 r., zaobserwowaliśmy, że liczba osób korzystających z programu dożywiania spadła o blisko 30 proc., z 14,6 tys. do 10,1 tys. – mówi Maciej Homis, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie.
W Częstochowie liczba rodzin zmniejszyła się z 2 tys. do 1,5 tys. Podobnie jest w Rzeszowie, gdzie w październiku 2015 r. do bezpłatnych posiłków było uprawnionych 1202 dzieci i uczniów, 12 miesięcy później było ich 887.
– W naszym przypadku z dożywiania korzysta o 200 rodzin mniej. Z informacji pracowników socjalnych wynika, że największy wpływ na ten spadek ma obowiązujący od kwietnia rządowy program 500+. Przy czym nie jest tak, że tracą oni do tego prawo z powodu przekroczenia kryterium dochodowego, bo świadczenie wychowawcze nie jest do niego wliczane, tylko rodzice deklarują, że właśnie z tych pieniędzy pokrywają koszt obiadów – wskazuje Danuta Bojarska, dyrektor MOPS w Stargardzie.
Jednak prof. Elżbieta Kryńska, kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego, zwraca uwagę, że pozytywny efekt programu 500+, który zwiększył zasoby finansowe rodziny, to tylko jeden z powodów spadkowych tendencji.
– Nie bez znaczenia jest coraz lepsza sytuacja na rynku pracy, na którym mamy do czynienia z historycznie niskim poziomem bezrobocia – podkreśla.
Dzięki wzrostowi zatrudnienia sytuacja materialna Polaków poprawia się na tyle, że maleje odsetek osób, które korzystają z systemu pomocy społecznej. Potwierdzają to najnowsze dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z których wynika, że na koniec września 2016 r. było 1,35 mln osób, którym decyzją przyznano jedno ze świadczeń pomocy społecznej. Rok wcześniej było ich 1,49 mln.
Dla kogo specjalne wsparcie
Realizowany przez samorządy od 2006 r. program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest skierowany do dzieci i uczniów (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) oraz dorosłych, w szczególności samotnych, starszych, chorych lub niepełnosprawnych. Mogą oni otrzymać posiłek, zasiłek celowy na zakup żywności bądź świadczenie rzeczowe, o ile spełniają kryterium dochodowe. Wynosi ono 150 proc. progu obowiązującego w pomocy społecznej, czyli 771 zł na członka rodziny lub 951 zł dla osoby samotnej.