Osoby prowadzące własny biznes, które będą pobierać zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej kwoty świadczenia rodzicielskiego (1 tys. zł), zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Tak wynika z ustawy z 25 września 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Na ostatnim posiedzeniu przyjął ją Senat (bez poprawek).
Powodem zmian były wadliwe rozwiązania w ustawie z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066). Niektóre kobiety prowadzące firmę w czasie opieki nad dzieckiem otrzymywałyby zasiłek w wysokości zaledwie 17,77 zł (po odjęciu składki zdrowotnej).
Etap legislacyjny
Ustawa trafi do podpisu prezydenta