Ojciec dziecka tylko w kilku przypadkach będzie uprawniony do nowej formy wsparcia. Nie będzie to możliwe, gdy matka nie wykorzysta całego urlopu na opiekę i wróci do pracy.
Już za niecałe cztery miesiące wejdą w życie przepisy wprowadzające świadczenie rodzicielskie. Do gmin zgłaszają się pierwsze osoby pytające o warunki jego uzyskiwania. Nie wszyscy zainteresowani będą mogli je otrzymać, bo zabronione będzie łączenie nowej formy pomocy, gdy drugie z rodziców korzysta z urlopów opiekuńczych przysługujących na podstawie kodeksu pracy. Gminy zastanawiają się też, jak będą weryfikować uprawnienia do świadczenia.
Zakaz łączenia