PROBLEM
Farmaceuta pracuje w ramach systemu równoważnego, w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych pokrywających się z kwartałami roku kalendarzowego. Pracodawca ustala mu miesięczne grafiki, planując liczbę godzin pracy zbliżoną do obowiązującego miesięcznego wymiaru. W drugiej połowie sierpnia 2015 r. zlecił pracownikowi dodatkową pracę w dniach harmonogramowo wolnych. Trwało to niespełna miesiąc. Jak ustalić nadgodziny średniotygodniowe, jeśli w okresie lipiec – wrzesień pracownik przepracował 608 godzin przy wymiarze 520 godzin? Kiedy wypłacić normalne wynagrodzenie i dodatek za przekroczenia średniotygodniowe? Czy zamiast dodatku można oddać czas wolny w kolejnym okresie rozliczeniowym? Jak obliczyć dodatki za nadgodziny średniotygodniowe, które nie zostały zrekompensowane czasem wolnym, jeśli obok pensji zasadniczej 2500 zł pracownik otrzymuje stałą premię 400 zł oraz 150 zł dodatku stażowego?
ODPOWIEDŹ