statystyki

Zmieniono wykaz prac wzbronionych młodocianym

autor: JP, KD09.07.2015, 09:23; Aktualizacja: 09.07.2015, 10:12

Z ORZECZNICTWA ETPC: 

Zmieniono wykaz prac wzbronionych młodocianym

Rozporządzenie z 5 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. poz. 929) wejdzie w życie 15 lipca 2015 r. Nowelizacja dostosowuje nasze przepisy do zmienionych regulacji unijnych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z 26 lutego 2014 r. zmieniła bowiem dyrektywę Rady nr 94/33/WE w sprawie ochrony pracy osób młodych. Było to podyktowane wejściem w życie rozporządzenia 1272/2008, które z kolei wprowadziło nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin opierający się na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). System zaakceptowała Europejska Komisja Gospodarcza ONZ i od 1 czerwca 2015 r. zastąpił on dwa dotychczas funkcjonujące systemy: ten wprowadzony dyrektywą 67/548/EWG – w odniesieniu do substancji, oraz ten wprowadzony dyrektywą 1999/45/WE – w odniesieniu do mieszanin. Nowy system wprowadza m.in. zmodyfikowaną częściowo klasyfikację ze względu na zagrożenie oraz nowe kody zwrotów definiujących rodzaj zagrożenia („H”), które zastępują dotychczas obowiązujące („R”).

W związku z powyżej wskazanymi zmianami przepisów unijnych niezbędna była także nowelizacja naszych regulacji. W załączniku nr 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. zmianami objęto dział II „Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych”. Nowe brzmienie otrzymał ust. 1 „Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych”, które teraz odpowiada art. 3 pkt 1 lit. b oraz art. 3 pkt 2 dyrektywy 2014/27/UE. Prace wzbronione młodocianym, o których mowa w tej części załącznika nr 1, określono przez wskazanie klas i kategorii zagrożenia ze zwrotami „H” informującymi o rodzaju zagrożenia. Omawiany wykaz prac wzbronionych młodocianym został uzupełniony o prace w narażeniu na ołów lub jego związki (ust. 1 pkt 3) oraz prace w narażeniu na azbest (ust. 1 pkt 4).


Pozostało jeszcze 55% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane