Pracodawcy będą musieli wystawiać świadectwa pracy według nowego wzoru. Zmiany przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy (z 11 maja 2023 r., Dz.U. poz. 912), która wejdzie w życie 23 maja 2023 r.

Zgodnie z nowymi przepisami w świadectwie pracy pracodawca będzie musiał zamieścić informacje dotyczące zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Trzeba będzie wpisać, ile dni lub godzin (z wymiaru wynoszącego 2 dni lub 16 godzin) pracownik już wykorzystał w danym roku kalendarzowym. To samo dotyczy nowego urlopu opiekuńczego – w świadectwie pracy będzie trzeba podać liczbę wykorzystanych dni z dostępnego wymiaru, wynoszącego pięć dni w roku kalendarzowym. Ponadto w świadectwie pracy pracodawca będzie też zamieszczać informację, przez ile dni pracownik wykonywał okazjonalną pracę zdalną w danym roku. W tej formie pracownik może pracować tylko 24 dni rocznie.

Zmiany w świadectwach pracy mają jeszcze inny ważny aspekt. W ten sposób – poprzez zmianę w przepisach wykonawczych, a nie w kodeksie pracy (co jest krytykowane jako niekonstytucyjne) – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ucina dyskusję na temat tego, czy roczny wymiar okazjonalnej pracy zdalnej przysługuje u każdego pracodawcy z osobna, czy też należy go podzielić między wszystkie firmy zatrudniające pracownika w danym roku kalendarzowym. Jak widać, ostatecznie resort rodziny opowiedział się za tym drugim rozwiązaniem. ©℗