Gmina będzie mogła uzyskać informacje o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o pomoc finansową bezpośrednio z urzędu skarbowego.
Taką zmianę przewiduje zatwierdzony przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest informatyzacja działań związanych nie tylko z przyznawaniem zasiłków na dzieci, lecz także wsparcia z Funduszu Alimentacyjnego i pomocy społecznej. Przyspieszy on także procedurę związaną z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz karty dużej rodziny (KDR).
Reklama
Projekt zakłada, że wnioski o świadczenia na dzieci będzie można składać w formie elektronicznej. Ma do tego służyć specjalna platforma informacyjno-usługowa, która będzie elementem Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego. Razem z e-wnioskiem będzie można przesłać też inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń. Będą one jednak wymagać uwierzytelnienia za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP.

Reklama
Nowelizacja przepisów spowoduje też zwolnienie rodziców z obowiązku dostarczania niektórych informacji potrzebnych do przyznania pomocy finansowej. Organ gminy zajmujący się przyznawaniem świadczeń będzie mógł pozyskać dane o wysokości zarobków czy składki zdrowotnej z urzędu skarbowego oraz ZUS.
– Zmiana ta będzie ułatwieniem dla rodziców, jednak urzędnicy przyznający świadczenia będą mieli więcej pracy – twierdzi Halina Pietrzykowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
Dodaje, że taki sposób uzyskiwania danych wcale nie oznacza, że procedura ubiegania się o pomoc będzie przebiegała sprawniej. Będzie to bowiem zależało od tego, jak szybko informacja o wysokości dochodu czy składki będzie przekazywana do ośrodka pomocy społecznej. Podaje przykład, że na odpowiedź z urzędu pracy, która ma potwierdzić, że dana osoba jest bezrobotna, jej urzędnicy czekają nawet kilka dni.
Ponadto nowelizacja spowoduje, że dostęp do danych gromadzonych w rejestrach prowadzonych przez ministra pracy i polityki społecznej uzyskają m.in. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
Usprawnienie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych ma przynieść możliwość sprawdzania informacji zawartych w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Dzięki temu, zanim do starosty skierowany zostanie wniosek o zatrzymanie rodzicowi prawa jazdy, ośrodek pomocy społecznej uzyska informację, czy dana osoba posiada ten dokument.
Zmiany czekają też pracowników socjalnych. Będą oni mogli przeprowadzać w formie elektronicznej rodzinne wywiady środowiskowe.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy przyjęty przez rząd