Rozszerzenie definicji zatrudniania również na przypadki, gdy cudzoziemcom powierza się do wykonania tzw. powtarzające się świadczenia niepieniężne, zakłada projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Przewiduje też, że na ich wykonywanie trzeba będzie uzyskać zezwolenie na pracę. Projekt został zaakceptowany przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji i niebawem powinien zostać przyjęty przez rząd.