Procedura kontroli trzeźwości nie jest ograniczona wyłącznie do terenu zakładu pracy. Obowiązek zachowania trzeźwości dotyczy także pracowników zdalnych, którzy również mogą być objęci kontrolą. I to nie tylko w sytuacji gdy wykonują pracę hybrydowo, realizując obowiązki naprzemiennie na terenie zakładu i w domu. Teoretycznie jest także możliwe, aby zbadać trzeźwość pracownika, który wykonuje swoje obowiązki wyłącznie zdalnie. Pracodawca lub osoby przez niego upoważnione mają możliwość przeprowadzania weryfikacji trzeźwości w miejscu wykonywania pracy zdalnej po uregulowaniu tej kwestii w przepisach zakładowych dotyczących zarówno pracy zdalnej, jak i kontroli trzeźwości.