21 lutego 2023 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące badań stanu trzeźwości pracowników – chodzi nie tylko o przepisy kodeku pracy, lecz także rozporządzenie ministra zdrowia z 16 lutego 2023 r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Ich celem było zapełnienie pewnej luki prawnej, która w związku z przepisami o ochronie danych osobowych ograniczała pracodawcom możliwość samodzielnego, prewencyjnego sprawdzania stanu trzeźwości. Formalny brak takiej możliwości znacząco wpływał na bezpieczeństwo pracy w różnych branżach, gdzie od stanu trzeźwości pracowników zależy bezpieczeństwo innych osób.