A co, jeśli mimo wprowadzenia nakazanej przepisami wewnątrzzakładowej procedury pracownik nie zgodzi się na wykonanie badania trzeźwości, a wręcz wyrazi wobec niego sprzeciw?

Stare zasady