W piątek 3 marca 2023 r. wejdą w życie zmiany dotyczące norm wyżywienia dla policjantów i pograniczników. Wprowadzą je nowelizacje dwóch rozporządzeń (Dz.U. z 2023 r. poz. 306 i 307). Zmiany te mają zapewnić pełnowartościowe wyżywienie funkcjonariuszy służb mundurowych z uwzględnieniem standardów określonych przez Instytut Żywności i Żywienia.
I tak:
  • z 18 zł do 25 zł wzrasta wysokość normy szkolnej SZ (przysługuje ona m.in. policjantowi pełniącemu służbę w systemie skoszarowanym),
  • z 22 zł do 30 zł zwiększa się norma lotnicza LOT (przysługuje ona m.in. funkcjonariuszowi Straży Granicznej, który wykonuje loty i pełni służbę w składzie personelu latającego),
  • z 12 zł do 15 zł wzrośnie świadczenie pieniężne przysługujące policjantom i pogranicznikom, którzy w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) pełnią służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej cztery godziny dziennie.
Wczoraj, czyli 1 marca 2023 r., weszły w życie przepisy podwyższające uposażenia zasadnicze funkcjonariuszy policji i strażaków. Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. poz. 383) oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów… (Dz.U. poz. 385). Zarówno dla policji, jak i dla PSP przewidziano zwiększenie uposażenia zasadniczego o 7,8 proc. (co wynika z podwyższenia mnożników kwoty bazowej uposażenia). Przeciętnie płace strażaków wzrosną więc o 526 zł, a średnia pensja policjanta ma być wyższa o 532 zł.
Wczoraj weszły również w życie korzystne zmiany dla funkcjonariuszy policji i Straży Granicznej dotyczące dodatków do uposażenia (Dz.U. poz. 375 i 376). W przypadku policji polegają one m.in. na wprowadzeniu minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego, podwyższeniu dodatku terenowego oraz rozszerzeniu grupy policjantów uprawnionych do dodatku stołecznego. W odniesieniu do funkcjonariuszy SG zmiany polegają m.in. na ustanowieniu dla tej formacji dodatków stołecznego i granicznego. ©℗