W piątek 3 marca 2023 r. wejdą w życie zmiany dotyczące norm wyżywienia dla policjantów i pograniczników. Wprowadzą je nowelizacje dwóch rozporządzeń (Dz.U. z 2023 r. poz. 306 i 307). Zmiany te mają zapewnić pełnowartościowe wyżywienie funkcjonariuszy służb mundurowych z uwzględnieniem standardów określonych przez Instytut Żywności i Żywienia.
I tak: