Na prośbę DGP urzędy pracy w wybranych polskich miastach podsumowały dane dotyczące zwiększonej obecności obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy. Wynika z nich, jaką formę zatrudnienia preferują pracodawcy, ile im płacą oraz do jakich prac najczęściej ich angażują.