Nowe zasady wprowadziła nowelizacja kodeksu pracy z 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 240), a szczegółowy sposób badania rozporządzenie ministra zdrowia z 16 lutego 2023 r. (Dz.U. poz. 317). Do tych kontroli pracodawcy muszą się odpowiednio przygotować.