Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zamieściło na swojej stronie internetowej wyjaśnienie w sprawie projektu nowelizacji kodeksu pracy, którym obecnie zajmuje się Sejm (ustawa miała być głosowana wczoraj wieczorem po zamknięciu tego wydania DGP). Resort tłumaczy, skąd wynika skrócenie okresu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego oraz wysokość zasiłku macierzyńskiego za czas nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego.