Sprawa dotyczy przepisów wprowadzonych ustawą z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1621). Zgodnie z nimi od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Do rzecznika praw obywatelskich zgłosiła się osoba 60+, która skarżyła się na obowiązek składania miesięcznej deklaracji rozliczeniowej wyłącznie elektronicznie. Z nowych regulacji wynika bowiem, że płatnik składek ma obowiązek utrzymywania aktywnego profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS w czasie prowadzenia z zakładem rozliczeń z tytułu składek. Wnioskodawczyni wskazywała, że czuje się w ten sposób dyskryminowana, gdyż jej wiek oraz brak umiejętności cyfrowych uniemożliwiają prawidłowe rozliczenia. Argumentowała, że pozostaje jej ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z obsługą przez osobę profesjonalnie zajmującą się takimi rozliczeniami, a w perspektywie nawet rezygnacja z wykonywania działalności.