Niepełnosprawni
Do 30 kwietnia firmy, które otrzymują dofinansowania do pensji pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu, mają czas na przesłanie danych finansowych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) za okres ostatnich trzech lat.
Fundusz przypomina, że taki obowiązek wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o inną pomoc niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. nr 53, poz. 312 ze zm.). Pracodawcy, którzy muszą sporządzać sprawozdania finansowe, są określone w art. 2 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Należą do nich m.in. spółki handlowe, cywilne i inne osoby prawne.