Resort pracy chce ograniczyć wysokość ulgi dla przedsiębiorców, którzy współpracują z zakładami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne
Jeszcze w tym roku ważne zmiany czekają firmy, które udzielają ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) swoim kontrahentom niezatrudniającym odpowiedniej liczby pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu.
Wprowadzenie nowych regulacji w tym zakresie jest potrzebne, ponieważ z obniżeń kar na funduszu (patrz info.) korzysta coraz więcej przedsiębiorstw i maleje wysokość wpłat do jego budżetu. W związku z tym planowane jest m.in. wprowadzenie większej kontroli, która miałaby zapobiegać nieprawidłowościom w udzielaniu ulg oraz obniżenie ich wysokości.