W piątek wchodzi w życie ważna dla przeszło 2 mln przedsiębiorców płacących składki do ZUS nowela z 27 października 2022 r. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2476). Przewiduje ona m.in. zmiany w systemie dostarczania do nich pism.
Z informacji, jakie uzyskaliśmy w ZUS, wynika, że dodanie do ustawy art. 71ab ust. 4-5 zapewni, że doręczenie pisma klientowi ZUS na jego profilu PUE będzie skuteczne i zakład będzie posiadał na to dowód w postaci urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO). ZUS zapewnia, że nowela ma charakter porządkowy i ma jedynie dostosować jego system teleinformatyczny do przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz o doręczeniach elektronicznych, a także do kodeksu postępowania administracyjnego.