Do kodeksu pracy może wejść przepis, który znacząco rozszerzy zakres badań lekarskich pracowników. W czasie prac nad nowelizacją k.p. resort zdrowia zaproponował dopisanie ważnej zmiany do art. 229 kodeksu. W myśl tej poprawki, która weszła już do treści projektu i niebawem zostanie przegłosowana w Sejmie, lekarz medycyny pracy będzie mógł skierować na dodatkową diagnostykę osobę, która przyszła na wstępne, okresowe lub kontrolne badanie pracownicze.