Takie rozwiązanie przewiduje komisyjny projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. To pierwszy z efektów działania powołanej jeszcze na początku 2020 r. podkomisji stałej ds. regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych. Daje on związkowcom prawo do pytania pracodawcy o „parametry, zasady i instrukcje, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, mające wpływ na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym profilowanie”.
– Ta nowelizacja wynika z potrzeby uregulowania prawnego działania algorytmów i sztucznej inteligencji, która funkcjonuje nie tylko w telefonach komórkowych, internecie, ale coraz częściej reguluje zasady zatrudnienia rosnącej grupy pracowników – tłumaczy Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, sejmowy sprawozdawca nowelizacji. Dodaje, że treść projektu została uzgodniona ponad podziałami i cieszy go tempo procedowania nad tymi zmianami w Sejmie. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przyjęła projekt w połowie września i już został mu nadany numer, dzięki czemu może trafić na ścieżkę legislacyjną.