Nadgodziny dobowe, jak sama nazwa wskazuje, przypisywane są do poszczególnych dób pracowniczych, a więc możliwe jest ich rozliczenie zgodnie ze stawką wynagrodzenia obowiązującą w danym dniu i tak pracodawca powinien zrobić, aby postąpić zgodnie z art. 80 kodeksu pracy (dalej: k.p.), zgodnie z którym wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną. Zawarcie kolejnej umowy o pracę w trakcie miesiąca oznacza w praktyce, zgodnie z art. 26 k.p., nawiązanie następnego stosunku pracy z danym pracownikiem, co jest także argumentem przemawiającym za tym, żeby nadgodziny z każdej umowy rozliczyć oddzielnie, uwzględniając wynagrodzenie wynikające z obowiązującej na dany dzień umowy o pracę.
Podobnie należałoby jednak postąpić także w przypadku, gdyby w środku miesiąca następowała podwyżka wynagrodzenia. Powyższe podejście potwierdza Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z 4 sierpnia 2017 r., przyjmując, że godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia 8-godzinnej dobowej normy czasu pracy powstają w konkretnym dniu, w którym z przyczyn określonych w art. 151 par. 1 k.p. pracownik świadczy pracę w wymiarze przekraczającym tę normę. Zatem także wynagrodzenie pracownika za wykonaną w danym dniu pracę nadliczbową powinno być, w opinii ministerstwa, obliczane z uwzględnieniem stawki osobistego zaszeregowania obowiązującej w tym konkretnym dniu.