Czy z jakiegokolwiek powodu pierwotny pracodawca takiej osoby może sprzeciwić się prowadzeniu przez nią takiej działalności lub wykonywania dodatkowej pracy? Czy występują jakieś różnice w tym zakresie między sektorem prywatnym a publicznym?
Ewentualne ograniczenie dodatkowej aktywności pracownika niepełnosprawnego można rozpatrywać z punktu widzenia generalnej swobody świadczenia pracy oraz zakazów wynikających z działalności konkurencyjnej.