Wprowadzeniu tej ulgi przeciwny był minister finansów. Wskazywał, że będzie to możliwe dopiero po zniesieniu przez Unię Europejską względem Polski procedury nadmiernego deficytu, co według prognoz może nastąpić dopiero za dwa lata. Zdaniem ekspertów rezygnacja stoi w sprzeczności z zapowiedziami rządu, że 2014 rok będzie rokiem młodych na rynku pracy.

– Świadczy to o dużej ignorancji Ministerstwa Finansów, które nie dostrzega korzyści wynikających z proponowanego dotychczas rozwiązania, czyli wpływów do budżetu w związku z zatrudnieniem osób młodych – ocenia Monika Zaręba, ekspert Pracodawców RP.

W projekcie zachowana została jednak inna zachęta dla firm zatrudniających osoby młode. Pracodawcy będą mogli otrzymać refundację składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy, ale tylko za osoby podejmujące pracę po raz pierwszy w życiu. Poza tym nową formą wsparcia dla bezrobotnych do 30. roku życia będą bony na szkolenia, staże, zatrudnienie lub zasiedlenie, gwarantujące przyznanie dofinansowania dla firmy lub bezrobotnego w wysokości określonej w umowie.

– Katalog nowych rozwiązań dla młodych jest bardzo atrakcyjny. Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP nie miał charakteru priorytetowego – stwierdził w rozmowie z DGP wiceminister pracy Jacek Męcina.

Projekt wprowadza też m.in. profilowanie bezrobotnych i podzielenie ich na grupy pod kątem oddalenia od rynku pracy. Będą do nich przypisane różne modele wsparcia.

Nowe rozwiązania, które mają ułatwić świadczenie pomocy w znalezieniu etatu, obejmą też osoby powracające na rynek pracy po przerwie na wychowanie dziecka lub opiekę nad członkiem rodziny oraz bezrobotnych powyżej 50. roku życia.

Etap legislacyjny

Projekt przyjęty przez rząd