Z danych MNiSW wynika, że ogółem stypendystów polskiego pochodzenia, którzy przyjechali z całego świata na studia do Polski, jest 1970; wśród nich 1502 jest z Europy, z czego większość pochodzi zza granicy wschodniej.

Ministerstwo finansuje też stypendia studentów polskiego pochodzenia uczących się w filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Studiuje tam 144 studentów z Litwy należących do Polonii. Resort nauki przeznaczył na ten cel 567 tys. zł.

Kudrycka odpowiadała na pytania posłów PO Joanny Fabisiak i Tomasza Kuleszy. Pytali oni o stypendia dla studentów polskiego pochodzenia studiujących na wyższych uczelniach w Polsce i w krajach byłego ZSRR.

Minister wyraziła nadzieję, że w przyszłości uda się stworzyć wspólną politykę stypendialną państwa polskiego wobec studentów polskiego pochodzenia. Według niej są obecnie dwie takie polityki: jedną realizują organy rządowe, drugą Senat.

"Nie mówię, że to jest źle, ale nam zależy przede wszystkim na tym, by finansować naukę Polonii, studentów polskiego pochodzenia, przebywających u nas w kraju, studiujących u nas. Wówczas wyższa jest wartość dodana, jaką mogą zaoferować polskie uczelnie, takim studentom. Lepiej poznają oni kraj, polską kulturę, a także aktualne realia - Polskę nowoczesną" - mówiła Kudrycka.

Znaczenie mobilności studentów

Podkreśliła też znaczenie mobilności studentów, jako jednego z ważniejszych elementów współczesnego kształcenia. Zaznaczyła, że także polskim uczelniom również bardzo zależy na studentach z zagranicy.

Minister poinformowała, że fundacje wspierane ze środków Senatu udzielają pomocy studentom polonijnym studiującym w krajach zamieszkania. "Rozumiem, że cele tego są nieco inne niż rządowe, a mianowicie dofinansowywanie liderów polonijnych, tworzenie w ten sposób elit polskości" - oceniła.

Jak podała, z ogólnodostępnych informacji wynika, że Fundacja Semper Polonia w 2010 r. przeznaczyła około 4 mln zł na stypendia dla około 1200 studentów, zaś Wspólnota Polska przeznaczyła na ten cel 25 mln zł. Kudrycka zaznaczyła, że ze Wspólnoty nie udało się uzyskać informacji, ilu studentom polskiego pochodzenia udzieliła ona pomocy w ubiegłym roku.