Co skłoniło mnie do wyboru programu MBA w INE PAN?

Katarzyna Miszczuk

Przede wszystkim wzgląd na to, że INE PAN to renomowana państwowa instytucja naukowa, skupiająca zespół wybitnych pracowników naukowych i dydaktycznych, która zajmuje się prowadzeniem badań naukowych w dziedzinie teorii ekonomii i analiz gospodarczych na wysokim poziomie, a także upowszechnianiem wiedzy ekonomicznej i propagowaniem polskiej myśli naukowej za granicą. Ponadto ze względu na atrakcyjną, a tym samym konkurencyjną ofertę studiów w porównaniu z ofertami innych uczelni, tj. wykłady prowadzone przez znanych, wybitnych wykładowców będących autorytetami w swoich dziedzinach, którzy pochodzą z INE PAN, a także z innych renomowanych uczelni, tryb zaoczny weekendowy. Istotnym czynnikiem był czas trwania studiów – tylko 2 semestry. Przekonała mnie też różnorodność przedmiotów zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, a także atrakcyjna oferta cenowa. Jestem ponadto absolwentką studiów podyplomowych z rachunkowości, prowadzonych w INE PAN. Studia te również były prowadzone na bardzo wysokim poziomie.

Justyna Janik

Do tej decyzji przekonała mnie kadra prowadząca zajęcia, która prezentuje prawdziwie światowy poziom. Nie bez znaczenia była renoma Instytutu oferującego program MBA i atrakcyjna cena studiów.

Adam Czajka

Wybrałem program MBA oferowany przez INE PAN głównie ze względu na renomę Polskiej Akademii Nauk i konkurencyjną cenę studiów.