Naukowcy i praktycy gospodarczy, którzy realizują w Instytucie program MBA, są dla studentów gwarantem wysokiej jakości przekazywanej podczas studiów wiedzy i jej praktycznej przydatności.

Co skłoniło mnie do wyboru programu MBA w INE PAN?

Katarzyna Miszczuk
Przede wszystkim wzgląd na to, że INE PAN to renomowana państwowa instytucja naukowa, skupiająca zespół wybitnych pracowników naukowych i dydaktycznych, która zajmuje się prowadzeniem badań naukowych w dziedzinie teorii ekonomii i analiz gospodarczych na wysokim poziomie, a także upowszechnianiem wiedzy ekonomicznej i propagowaniem polskiej myśli naukowej za granicą. Ponadto ze względu na atrakcyjną, a tym samym konkurencyjną ofertę studiów w porównaniu z ofertami innych uczelni, tj. wykłady prowadzone przez znanych, wybitnych wykładowców będących autorytetami w swoich dziedzinach, którzy pochodzą z INE PAN, a także z innych renomowanych uczelni, tryb zaoczny weekendowy. Istotnym czynnikiem był czas trwania studiów – tylko 2 semestry. Przekonała mnie też różnorodność przedmiotów zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, a także atrakcyjna oferta cenowa. Jestem ponadto absolwentką studiów podyplomowych z rachunkowości, prowadzonych w INE PAN. Studia te również były prowadzone na bardzo wysokim poziomie.
Justyna Janik
Do tej decyzji przekonała mnie kadra prowadząca zajęcia, która prezentuje prawdziwie światowy poziom. Nie bez znaczenia była renoma Instytutu oferującego program MBA i atrakcyjna cena studiów.
Adam Czajka
Wybrałem program MBA oferowany przez INE PAN głównie ze względu na renomę Polskiej Akademii Nauk i konkurencyjną cenę studiów.Co w studiach MBA w INE PAN cenię sobie najbardziej?

Katarzyna Miszczuk
Przede wszystkim różnorodność przedmiotów prowadzonych przez znanych, wybitnych wykładowców z renomowanych uczelni, tj. z INE PAN, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Poznańskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej, a także przez wybitnych praktyków gospodarczych pracujących w radach nadzorczych, funduszach inwestycyjnych, bankach oraz firmach konsultingowych. Również cenię charakter prowadzonych zajęć, tzn. możliwość wymiany zdań i własnych poglądów oraz bezpośredni kontakt z wykładowcami, którzy są autorytetami w swoich dziedzinach. Ponadto niniejsze studia są dla mnie gwarancją podnoszenia moich kwalifikacji. Stwarzają też większe możliwości awansu w przyszłości.
Justyna Janik
Zajęcia i wykłady są interesujące. Studia MBA umożliwiają nawiązywanie znajomości, które mogą potem zaprocentować w życiu zawodowym.
Adam Czajka
Profesjonalną kadrę naukową oraz życiowe, praktyczne podejście wykładowców do prezentowanej wiedzy.Co planuję na przyszłość w związku z ukończeniem studiów MBA w INE PAN?

Katarzyna Miszczuk
Studia MBA to przede wszystkim doskonalenie wiedzy menedżerskiej, a także kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich, takich jak prowadzenie negocjacji, rozwiązywanie konfliktów, praca w zespole i pod presją czasu oraz komunikacja z otoczeniem organizacji. To świetna okazja do przygotowania się do pracy na stanowiskach kierowniczych bądź też do prowadzenia własnej działalności. Charakter tych studiów to nie tylko wykłady, ale także rozwiązywanie oraz analiza studiów przypadku. Już teraz wykorzystuję i dzielę się wiedzą oraz umiejętnościami zdobytymi podczas studiów MBA z osobami w moim miejscu pracy. I będę to kontynuować. A przyszłość? Na pewno ukończenie studiów MBA skróci mi drogę do kariery. Może nie znajdę się od razu po ich ukończeniu na szczeblu menedżerskim, ale te studia są według mnie konieczne, żeby takie stanowisko zająć. Nie ukrywam, że na takim stanowisku chciałabym się znaleźć. Ponadto studia te pozwalają na wyciągnięcie wniosków i stwarzają możliwość uczenia się na wzorach i błędach innych.
Justyna Janik
Możliwości, jakie wiążą się z ukończeniem studiów MBA, są znaczące: awans, poprawa wynagrodzenia, pogłębianie wiedzy z zakresu zarządzania, finansów, ekonomii.
Adam Czajka
Zdobywanie kolejnych awansów w firmie, w której aktualnie pracuję, oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy do lepszego zrozumienia rynków w centralnej i wschodniej Europie.W jakim zakresie studia MBA w Instytucie pomogą mi w rozwoju kariery?

Katarzyna Miszczuk
Jak już wspomniałam, może nie znajdę się od razu po ich ukończeniu na szczeblu menedżerskim, ale te studia są według mnie konieczne, żeby takie stanowisko zająć. Uważam, że dzięki takim studiom można liczyć na objęcie najbardziej odpowiedzialnych funkcji w biznesie. MBA to drogie studia, ale warto w siebie inwestować, bo taka inwestycja szybko się zwróci. To studia dla osób, których celem jest profesjonalne zarządzanie zespołem, profesjonalne zarządzanie projektami. Studia MBA dają drogowskazy w podejmowaniu decyzji w sytuacjach kryzysowych.
Justyna Janik
Studia MBA są skierowane do wyższej kadry zarządzającej. Podnoszą kwalifikacje menedżerskie. Umożliwiają awans zawodowy i lepsze zrozumienie kwestii zarządzania na wszystkich obszarach biznesu.
Adam Czajka
Po ukończeniu studiów zakres mojej odpowiedzialności w biznesie będzie się rozszerzał, a kolejne awanse będą się przybliżały.