Kwalifikacje zdobyte na znanej europejskiej uczelni dają przewagę w konkurencji na rynku pracy. Nic dziwnego, że z roku na rok coraz więcej Polaków podejmuje studia, także podyplomowe, zagranicą.
Osoby, które decydują się na zagraniczne studia wskazują na lepsze warunki i komfort nauki w zachodnich uczelniach. Dostępność nowych technologii oraz możliwość samodzielnego doboru zajęć obowiązkowych i dodatkowych pozwalają studentom pogłębiać wiedzę w interesujących ich dziedzinach. Ogromne znaczenia ma fakt, że ukończenie studiów w renomowanej uczelni zagranicą daje absolwentowi większą swobodę wyboru odpowiadającego mu miejsca na rynku pracy.

Studia dla samodzielnych

W kraju wciąż pokutuje stereotyp studiów za granicą jako trudno dostępnych i drogich. Z takim poziomem świadomości harmonizuje oferta studiów podyplomowych w języku innym niż ojczysty (np. angielskim, niemieckim, francuskim) prezentowana przez polskie uczelnie. Mimo, że Polska należy od 6 lat do Unii Europejskiej takich propozycji jest mało. W efekcie również osób zainteresowanych studiami zagranicą nie jest zbyt wiele. Na ogół są to osoby bardzo samodzielne, które szukają szansy na połączenie studiów z możliwością podjęcia nowej pracy. Wśród podejmujących studia zagranicą można też znaleźć osoby dobrze sytuowane, które wybierają studia prestiżowe, np. renomowane programy MBA.
Szanse dla wszystkich pragnących zdobywać wiedzę i doświadczenie na zagranicznych uczelniach wyższych rosną dzięki programowi eduABROAD. Program ten oferuje bezpłatną pomoc przy wyborze uczelni i kierunku studiów poza granicami Polski, a także wsparcie przy zebraniu wszystkich, potrzebnych dokumentów i przygotowaniu aplikacji. eduABROAD to oficjalne przedstawicielstwo zagranicznych uczelni wyższych w Polsce. Dzięki temu programowi aplikację na studia za granicą można złożyć bezpośrednio i bez żadnych dodatkowych opłat.
- W ostatnich miesiącach najbardziej popularnymi kierunkami, o które pytają potencjalni kandydaci na studia zagraniczne są: informatyka, biznes, multimedia i medycyna – informują eksperci programu eduABROAD.

Znajomość języka

Dobra znajomość języka obcego to istotny wymóg, któremu należy sprostać, by móc rozpocząć studia zagranicą. Z wyliczeń Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że najpopularniejszy wśród języków obcych jest angielski. Świadczy o tym fakt, że prawie 283 tys. zeszłorocznych maturzystów wybrało go podczas egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i ponad 45 tys. w stopniu rozszerzonym. Zdający osiągnęli średni wynik na poziomie rozszerzonym 74,30 proc., który był wyższy niż w roku 2008 (70,18 proc.). Średni wynik egzaminu na poziomie podstawowym wyniósł 59,49 proc. i był bardzo podobny jak rok wcześniej.