Podpisany przez prezydenta RP rządowy pakiet antykryzysowy (zob. www.kadry.infor.pl) umożliwia przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji dostęp do środków publicznych. Wykorzystanie ich, zgodnie z zamysłem rządu, ma pomóc przedsiębiorstwom przetrwać kryzys i wyjść na prostą. Firma, która podpisze umowę z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), będzie mogła także skorzystać ze środków Funduszu Pracy i przeznaczyć je na szkolenia i studia podyplomowe pracowników.

Studia i stypendia

Jeśli w firmie spadną zamówienia, pracodawca będzie mógł przenieść pracowników na pół etatu, a pozostały czas wypełnić im szkoleniami, za które będą mogli otrzymać stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Warunkiem uzyskania pomocy publicznej w tym zakresie będzie założenie przez firmę własnego funduszu szkoleniowego. Po spełnieniu tego wymagania pracodawca otrzyma z Funduszu Pracy refundację w wysokości do 80 proc. kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych pracowników, w okresie korzystania przez nią ze środków pomocy publicznej.

Wysokość refundacji kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych dla jednej osoby nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 9 tys. złotych. W trakcie szkolenia lub studiów pracownikom przysługuje stypendium ze środków Funduszu Pracy. Ma ono być wypłacane przez przedsiębiorcę pracownikom podnoszącym swoje kwalifikacje w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, czyli maksymalnie do 662,20 zł. Z Funduszu Pracy refundowana też będzie część składek na ZUS pracowników uczestniczących w szkoleniach bądź studiach.