Podyplomowe studia prawnicze należą wciąż do najbardziej obleganych kierunków na polskich uczelniach.
Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prawo było trzecim najchętniej wybieranym kierunkiem w roku akademickim 2008/2009 na polskich uczelniach publicznych (po zarządzaniu i pedagogice). Uczelnie notują równie duży popyt na prawnicze studia podyplomowe. Od kilku lat kierunki prawnicze zajmują ok. 50 proc. całej oferty studiów po dyplomie na Uniwersytecie Warszawskim. Mimo tak dużej podaży UW nie narzeka na brak zainteresowania.
Od jesieni Uniwersytet Warszawski proponuje m.in. studia z: prawa administracji, prawa karnego dla sędziów i prokuratorów, prawa europejskiego, prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny, rachunkowości i rewizji finansowej, prawa własności intelektualnej, a także prawa spółek i prawa rynku kapitałowego.
– Obserwujemy ciekawe zjawisko – modę, w dobrym tego słowa znaczeniu, na studiowanie na poziomie ponadmagisterskim, na studiach podyplomowych i doktoranckich. Częste zmiany prawa, coraz większy stopień jego skomplikowania i szczegółowości, wymuszają na prawnikach dokształcanie się, aby nie pozostawać w tyle. W większości przypadków nasi słuchacze przychodzą studiować, bo uważają, że będzie to dla nich przydatne w działalności zawodowej – czy to w codziennej pracy, czy to dla awansu na wyższe stanowisko – tłumaczy prof. Tadeusz Tomaszewski, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. nauczania i polityki kadrowej.
Również inne uczelnie uruchamiają prawnicze studia podyplomowe. Jeśli tylko prowadzą je cenieni fachowcy, kierunki te szybko wzbudzają większe zainteresowanie niż kierunki innych studiów podyplomowych oferowanych przez ten sam ośrodek.Prawo po angielsku

Wydział Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego prowadzi rekrutację na rozpoczynający się od października 2009 r. program – International Legal Skills. Chodzi o dwa semestry studiów z zakresu prawa realizowanych w języku angielskim. Program jest akredytowany przez Międzynarodowe Centrum Studiów Prawniczych w Salzburgu.
- Są to jedyne tego typu studia w Polsce prowadzone przez znanych prawników – informuje Iwona Wojtalik z uczelni Łazarskiego.
Program skierowany jest do praktyków (przede wszystkim: radców prawnych, adwokatów i notariuszy), ale również do studentów wydziałów prawa i ekonomi, czyli przyszłych prawników, radców, sędziów, prokuratorów, menedżerów. Celem programu jest nauczenie prawniczego myślenia i wysławiania się w języku angielskim. Program studiów przewiduje analizę m.in. problemów podatkowych w handlu między państwami Unii Europejskiej, kwestii bankructw i restrukturyzacji w Polsce i Unii Europejskiej, alternatywnych metod rozwiązywania sporów sądowych (czyli negocjacji, mediacji, arbitrażu) oraz natury kontraktów w obrocie międzynarodowym, w tym szczególnie międzynarodowych transakcji finansowych.
W NAGRODĘ STUDIA ZA DARMO
Uczelnia Łazarskiego ogłosiła konkurs na napisanie eseju w języku angielskim na temat roli adwokata w globalizującym się świecie – „The role of an attorney in a global world”. Patronat nad konkursem objęła Gazeta Prawna. Mogą w nim wziąć udział studenci wydziałów prawa i ekonomi, a także zawodowi prawnicy zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji, czyli radcowie, sędziowie, prokuratorzy. Esej powinien mieć nie więcej niż 25 stron znormalizowanego maszynopisu. Objętość tekstu nie powinna więc przekraczać 45 tys. znaków ze spacjami. Konkurs trwa do 15 grudnia 2009 roku. Gotowe teksty wraz z danymi osobowymi i kontaktowymi autora należy przesyłać do p. Iwony Wojtalik na adres Uczelni Łazarskiego w dwóch wersjach – wydrukowanej i elektronicznej, (na nośniku, np. na płycie CD). Główną nagrodą dla laureata konkursu jest bezpłatny udział w studiach International Legal Skills. Nagrodą za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca jest również udział w tych studiach jedynie za połowę opłaty.