Każdy, kto chce zostać coachem, musi opanować umiejętność diagnozowania deficytów podopiecznych i motywowania ich do rozwoju (nie tylko zawodowego).
Coaching jest różnie definiowany. Generalnie polega na wspieraniu różnych obszarów funkcjonowania człowieka, nie tylko zawodowych (executive coaching lub business coaching), ale również takich, które wychodzą poza sferę pracy, np. wspieranie rodziców (parents coaching). Coach wspiera człowieka w jego rozwoju i osiągnięciu samorealizacji, także na kierowaniu rozwojem umiejętności i kompetencji osoby w określonej dziedzinie.
Zdaniem pracowników Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, w ostatnich latach widoczny jest w Polsce wyraźny wzrost popularności coachingu. Dlatego jesienią WSEiI uruchamia podyplomowe studia w tej specjalności. Popyt na tę usługę nie jest tylko sprawą mody, ale efektem docenienia wymiernych korzyści, jakie przynosi stosowanie coachingu (zwłaszcza w przedsiębiorstwie i w zastosowaniu do określonych pracowników). Dla konkretnego menedżera coaching to np. szansa na dokonanie oczekiwanych zmian w pracy zespołu i zdobycie większej pewności siebie. W interesie przedsiębiorstwa leży zaś, by doszło do wyzwolenia potencjału pracownika, zwiększenia jego aktywności i zaangażowania w pracę.
Studia podyplomowe z coachingu są okazją do przyswojenia wiedzy o efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu coachingu. Celem studiów jest też dostarczenie zintegrowanego systemu narzędzi pozwalających na realizowanie celów założonych na początku procesu współpracy z trenerem. W trakcie zajęć studenci poznają metodologię coachingu oraz możliwości zastosowania go w zarządzaniu rozwojem osobistym. Szczególny nacisk położony jest na wypracowanie umiejętności diagnozowania deficytów występujących u podopiecznych oraz wspieranie ich w nabywaniu nowych umiejętności.
Tego rodzaju studia adresowane są do kadry kierowniczej, liderów, trenerów wewnętrznych, doradców personalnych i innych osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za rozwój zawodowy podległych im pracowników.
COACHING - CENY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
● 8,2 tys. zł kosztują dwusemestralne studia z coachingu w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie,
● 1,65 tys. zł kosztują półtorasemestralne studia „coaching w zarządzaniu” w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie,
● 12,2 tys. zł kosztują dwusemestralne studia z coachingu menedżerskiego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.