Obniżenie wynagrodzenia na podstawie tarczy antykryzysowej nie będzie już negatywnie wpływać na wysokość m.in. zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz świadczeń rehabilitacyjnych.
Osoby, które z tego powodu otrzymywały niższe świadczenia, otrzymają wyrównanie. Tak wynika z projektu ustawy nowelizacji specustawy covidowej przygotowanego przez Senat we współdziałaniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na ostatnim posiedzeniu senatorowie podjęli uchwałę o wniesieniu projektu do Sejmu.
– Jego celem jest zniwelowanie negatywnych skutków społecznych stosowania niektórych rozwiązań specustawy – wskazywał Wojciech Piecha, senator sprawozdawca.
Przypomnijmy, że przepisy antykryzysowe umożliwiają firmom m.in. obniżenie wymiaru czasu pracy zatrudnionych maksymalnie o 20 proc. w celu pozyskiwania dopłat do ich wynagrodzenia. Wraz z obcięciem etatu proporcjonalnie zmniejsza się też pensja, a to miało wpływ na wysokość zasiłków z tytułu choroby lub macierzyństwa. Negatywny skutek odczuły m.in. matki, które w tym czasie urodziły dzieci. Podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego w ich przypadku jest wynagrodzenie ustalone dla nowego, obniżonego wymiaru czasu pracy (i to przez cały okres jego nieprzerwanego pobierania, czyli nawet przez rok; nie ma znaczenia to, że w tym czasie nastąpi przywrócenie pełnego etatu). Wynika to z art. 40 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870).
Omawiany projekt przewiduje, że przepisu tego nie stosuje się w przypadku obniżenia etatu na podstawie art. 15g specustawy (maksymalnie o 20 proc.) lub w razie wprowadzenia mniej korzystnych warunków zatrudnienia na podstawie art. 15 zf. W takich przypadkach podstawą wymiaru świadczeń będzie wynagrodzenie sprzed obniżenia etatu. Takie rozwiązanie ma być stosowane też odpowiednio w razie obniżenia wymiaru czasu pracy ze względu na wzrost obciążania funduszu płac (art. 15gb) oraz pogorszenia warunków zatrudnienia w administracji państwowej (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów).
Warto wskazać, że nowe przepisy są korzystne dla osób, które do tej pory traciły z powodu obowiązywania tarczy antykryzysowej. Podstawa wymiaru ich świadczeń zostanie ponownie ustalona (zgodnie z nowymi zasadami), jeśli dotychczas otrzymywały mniej pieniędzy. Będzie to następowało z urzędu, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie omawianej ustawy. Co istotne, wskazane reguły będą dotyczyć wszystkich świadczeń z tytułu choroby lub macierzyństwa (czyli nie tylko zasiłków macierzyńskich, ale też np. chorobowych i świadczeń rehabilitacyjnych). O szeroki zakres zmian zabiegało MRPiPS.
– Resort poprze proponowaną nowelizację, jeśli zostanie to uwzględnione w projekcie – podkreślała Iwona Michałek, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Ostatecznie za przyjęciem zmian głosowali wszyscy senatorowie (w tym klub PiS). Teraz zajmie się nimi Sejm.