Osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi mogą ponownie zgłaszać chęć pobytu w ośrodku rehabilitacji kompleksowej w ramach projektu prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Działalność tych placówek była zawieszona z uwagi na panującą epidemię koronawirusa, ale jak informuje fundusz, została ona właśnie wznowiona i podobnie jak proces rekrutacji (informacje o tym, jak to zrobić, znajdują się na jego stronie – https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ponowne-uruchomienie-kwalifikacji-do-projektu/). Projekt dotyczący kompleksowej rehabilitacji jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich stanu zdrowia oraz zainteresowań. Ponadto mogą w nim wziąć udział również osoby, które ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowały, ale chciałyby stać się aktywne zawodowo.
Reklama
Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy. Pierwszy z nich to moduł zawodowy, obejmujący spotkania i warsztaty z doradcą zawodowym, a także szkolenia zawodowe (kończą się one egzaminem i przyznaniem certyfikatu). Drugi to moduł medyczny, czyli różnego typu zabiegi fizjoterapeutyczne, natomiast celem trzeciego jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestnika projektu. Decyzja o tym, ile zajęć z każdego modułu będzie miała osoba niepełnosprawna, będzie podejmowana na pierwszym spotkaniu w ośrodku przez zespół specjalistów. Na początek opracowują oni indywidualny plan rehabilitacji na pierwsze dwa tygodnie, które są okresem próbnym, a następnie na resztę pobytu.
W ramach projektu funkcjonują cztery placówki (w Wągrowcu, Ustroniu, Nałęczowie i Grębiszewie), a to, do której trafi osoba niepełnosprawna, zależy od tego, z jakiego jest województwa. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wznowiona działalność ośrodków odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami i obostrzeniami oraz wytycznymi opracowanymi przez zespół specjalistów ds. zakażeń. Co ważne, wszyscy uczestnicy projektu zanim znajdą się w którymś z ośrodków, zostaną poddani testom na obecność koronawirusa.