Kogo dotyczy?

Płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Jakie trzeba spełniać warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

Reklama

Aby skorzystać z ulgi osoba musi być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia od kiedy prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 roku. Osoba nie może wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r.

Reklama

Co daje ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej?

  • dzięki uldze osoba ma możliwość opłacenia składek do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli złoży wniosek przed terminem płatności składek nie ponosi żadnych kosztów związanych z ulgą
  • jeśli osoba złoży wniosek po terminie opłacania składek, zostaną naliczone odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku
  • nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości składek, których dotyczy ulga. Pamiętać jednak należy, że ulga dotyczy składek za okres od stycznia 2020 rok
  • skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwość skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Przykład 1

Pani Grażyna prowadzi zakład kosmetyczny. W lutym wizyty odwołało 35% klientek, a w marcu ponad 50%. Nie miała środków na opłacenie składek za styczeń, luty i marzec 2020 r. 8 kwietnia 2010 r. złożyła e-wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek za okres od stycznia 2020 r. (łącznie ze składką za marzec 2020 r.). We wniosku wskazała, że spłatę należności może rozpocząć od czerwca 2020 r. i spłacić zadłużenie w 12 ratach.

Pani Grażyna może uzyskać zgodę na układ ratalny obejmujący składkę za miesiąc styczeń i luty do których naliczone zostaną odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku (8 kwietnia 2020 r.) oraz marzec (wniosek złożony przed terminem płatności, więc nie są należne odsetki za zwłokę). Do układu ratalnego nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.

Przykład 2

Pani Judyta prowadzi zakład krawiecki. Od listopada 2019 r. z powodu ograniczenia zapotrzebowania na jej usługi nie opłaca składek. Od marca zapotrzebowanie na jej usługi spadło do 10%. 20 kwietnia 2020 r. wystąpiła z e-wnioskiem o objęcie układem ratalnym należności od listopada 2019 r. do marca 2020 r., jak również o odroczenie terminu płatności składek za miesiąc kwiecień i maj 2020 r. odpowiednio o 4 miesiące.

Pani Judyta ma możliwość:

zawarcia układu ratalnego na należności za okres od listopada 2019 r. do marca 2020 r. Od należności za okres od listopada 2019 r. do grudnia 2019 r. na ogólnych zasadach naliczone zostaną odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku (20 kwietnia 2020 r.) oraz zostanie naliczona opłata prolongacyjna. Od należności za okres od stycznia do marca 2020 r. odsetki za zwłokę zostaną naliczone na dzień złożenia wniosku (20 kwietnia 2020 r.), natomiast opłata prolongacyjna nie będzie naliczona;
odroczenia terminu płatności składek za miesiąc kwiecień i maj 2020 r. o 4 miesiące bez naliczania opłaty prolongacyjnej.

źródło: ZUS