Osoby, które chcą ubiegać się o wypłatę drugiego świadczenia postojowego, mają taką możliwość. ZUS udostępnił odpowiednie wnioski.
Przypomnijmy, że o taką pomoc przedsiębiorcy i zleceniobiorcy mogą ubiegać się trzykrotnie. Umożliwiła to tarcza 2.0, czyli ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), która weszła w życie 18 kwietnia.
Świadczenie można otrzymać po raz kolejny nie wcześniej niż w miesiącu następującym po tym, w którym ZUS wypłacił uprzednio przyznane postojowe. Wypłata realizowana jest na podstawie wniosku, który zgodnie z przepisami ma formę oświadczenia osoby uprawnionej. Jest ono składane pod odpowiedzialnością karną. Świadczeniobiorca deklaruje w nim, że jego sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym (pierwszym) wniosku się nie poprawiła.
Organ rentowy na swojej stronie internetowej właśnie udostępnił wzór takiego oświadczenia. Oprócz wspomnianej deklaracji ZUS nie wymaga w nim podania żadnych dodatkowych danych, np. przychodu. Jak jednak pisaliśmy w DGP nr 90 z 11 maja 2020 r. („ZUS: Nieprecyzyjne kryterium szansą na kolejne postojowe”), eksperci rekomendują złożenie bardziej szczegółowej wersji oświadczenia z dokładnym opisem sytuacji materialnej firmy. W przyszłości może uchronić to wnioskodawców przed koniecznością zwrotu postojowego, gdyby ZUS podczas kontroli uznał, że zostało ono jednak pobrane nienależnie.
Wniosek można przekazać drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, wysłać pocztą lub złożyć osobiście w placówce ZUS.