Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne Tarczy Antykryzysowej. Sprawdź, jakie wsparcie można otrzymać od ZUS.

Zwolnienie ze składek ZUS

Ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 roku mogą być zwolnione osoby prowadzące działalność gospodarczą, firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielnie socjalne oraz duchowni.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 roku i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Świadczenie postojowe a umowy cywilnoprawne

Świadczenie postojowe przysługuje osobom wykonujących umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło).

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Świadczenie postojowe a działalność gospodarcza
Świadczenie postojowe przysługuje również osobom prowadzącym działalność gospodarczą.
Jest to świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej

Jeżeli ktoś jest płatnikiem składek i ma trudności w terminowym opłaceniu składek z powodu koronawirusa, może skorzystać z ulgi w ich opłacaniu.

Wnioskować można o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na ubezpieczenia i zatrudnionych przez pracodawcę osób. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Dotyczy to składek za okres od stycznia 2020 r.

Odstąpienie od pobierania odsetek

Jeśli ktoś ma trudności w opłaceniu składek z powodu koronawirusa, to może skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Zawieszenie realizacji umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają zawartą z ZUS umowę o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności i mają trudności w ich realizacji w następstwie COVID-19. Płatnicy ci będą mogli skorzystać z zawieszenia realizacji umowy na 3 miesiące, począwszy od terminu spłaty raty bądź terminu płatności odroczonej składki przypadających w marcu, kwietniu lub maju 2020 roku. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek, który znajdziesz tutaj >>>>>