Tarcza Antykryzysowa przyniosła zmiany odnoszące się do zwolnienia ze składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r. Niestety, najistotniejsze z nich nie odnoszą się do największych podmiotów zatrudniających więcej niż 49 ubezpieczonych.

Po pierwsze, zmianie uległa data zgłoszenia jako płatnik składek, od której zależy możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek za okres od marca do maja 2020 r. Do tej pory możliwość ta przysługiwała płatnikom zarejestrowanym przed 1 lutego 2020 r., obecnie krąg uprawnionych został rozszerzony i obejmuje płatników zgłoszonych przed 1 kwietnia 2020 r.

Po drugie, przedsiębiorstwa odprowadzające składki za więcej niż 9 i mniej niż 50 ubezpieczonych, zyskały możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku zapłaty 50% składek należnych za okres od marca do maja 2020 r.