Wnioski o zwolnienie ze składek i postojowe będzie można złożyć tylko przez internet – wynika z projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, którą ma zająć się dziś Sejm.
Obecnie przedsiębiorcy wnioski o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości składkowej na raty oraz o świadczenie postojowe mogą przesłać w formie papierowej albo złożyć online.
Projektodawcy chcą wprowadzenia możliwości składania wniosków wyłącznie w formie elektronicznej. Argumentują, że ZUS udostępnia e-formularze na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), co gwarantuje szybką weryfikację ich poprawności i rozpatrzenie sprawy, a w efekcie możliwość automatyzacji procesu obsługi klienta.
Statystyki pokazują, że w przypadku wniosków o świadczenie postojowe, które wpłynęły do ZUS przez PUE, ponad 80 proc. świadczeń zostało przygotowane do automatycznej wypłaty bez potrzeby angażowania pracowników organu rentowego. W przypadku wniosków złożonych w formie papierowej ponad 50 proc. z nich wymagało obsługi ręcznej i przeprowadzenia dodatkowego postępowania z udziałem wnioskodawcy.
Projektowane przepisy rozszerzają również możliwość składania podpisu pod wnioskiem w postaci elektronicznej o sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez ZUS w systemie teleinformatycznym. Ma to znacząco uprościć składanie formularzy elektronicznych. Potwierdzanie pochodzenia oraz integralności danych to mechanizm udostępniany bezpłatnie przez ZUS w systemie teleinformatycznym. Funkcjonuje on już w systemie organu rentowego i nie wymaga od osoby składającej wniosek użycia dodatkowych narzędzi do złożenia podpisu.
Etap legislacyjny
Projekt przed pierwszym czytaniem w Sejmie