Prowadzę działalność gospodarczą. Zgłaszam do ubezpieczeń siedmiu pracowników. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia ze składek? Czy muszę udowadniać spadek przychodu? Czy będę musiał opłacić składki za siebie? Na pytanie czytelników odpowiada ekspert.

Tak, zwolnienie ze składek jest możliwe. Przysługuje przedsiębiorcom, którzy zgłaszają do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych, przy czym pod uwagę bierze się stan z 29 lutego 2020 r.

Przedsiębiorca, który nie zgłasza do ubezpieczeń tylko siebie, nie będzie musiał wykazywać spadku przychodu, a przychód nie jest objęty limitem. Przedsiębiorca nie będzie musiał płacić składek ani za siebie, ani za ubezpieczonych.

Joanna Śliwińska