Przedsiębiorca-emeryt ma prawo do zwolnienia ze składek za siebie i pracownika – bez ograniczeń przychodu. Uzyskanie zwolnienia nie oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zatrudniać pracownika przez jakiś czas.

Przedsiębiorca-emeryt może uzyskać także świadczenie postojowe. Jest to z kolei uzależnione od spadku przychodu (minimum 15 proc. w okresie luty–marzec – dla wniosku składanego w kwietniu) oraz nieprzekroczenia limitu przychodu w marcu (dla wniosku składanego w kwietniu) w wysokości 15 595,74 zł. Przy obliczaniu przychodu bierze się pod uwagę jedynie przychody z działalności, nie wliczając np. z emerytury lub wynajmu mieszkania itd.

Reklama