Osoby, które nie mogą korzystać z zamkniętych z powodu epidemii koronawirusa placówek, mogą ubiegać się o przyznanie specjalnego świadczenia. Na jego wypłatę Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zamierza przeznaczyć 174 mln zł.
Zgodnie z zasadami programu pomocowego świadczenie, które wynosi 500 zł miesięcznie i jest niezależne od kryterium dochodowego, przysługuje podopiecznym m.in. warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, wychowankom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz osobom korzystającym z placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Świadczenie jest przewidziane zarówno dla niepełnosprawnych dzieci, jak i osób dorosłych, które mają od 18 do 25 lat, pod warunkiem że działalność ośrodka, który obejmuje ich na co dzień wsparciem, jest zawieszona przez minimum pięć kolejnych dni roboczych w miesiącu. Pomoc finansowa, która jest formą dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych, jest przyznawana na okres maksymalnie trzech miesięcy, licząc od marca br.
– Osoby niepełnosprawne nie stracą świadczenia za marzec, bo zostanie im wypłacone z wyrównaniem – mówi Michał Plewka, rzecznik PFRON.
Co jednak istotne, 500 zł nie będzie przysługiwać za okres, w którym opiekun, a jest nim najczęściej rodzic, jest uprawniony do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, wprowadzonego w związku z zagrożeniem COVID-19.
Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć w formie papierowej: osobiście lub wysłać pocztą do powiatowego centrum pomocy rodzinie; albo elektronicznie – za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Aby to zrobić, nie trzeba mieć ani profilu zaufanego, ani podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto na tym portalu.
Ponadto PFRON postanowił przeznaczyć dodatkowe pieniądze na dofinansowanie działań powiatów, które w czasie epidemii koronawirusa zaoferują dodatkowe wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych – również wtedy, gdy zlecą to zadanie organizacjom pozarządowym. Samorząd będzie mógł otrzymać refundację do 50 proc. wydatków na ten cel, ale nie więcej niż 100 tys. zł. Wnioski o przyznanie środków powiaty składają do oddziałów wojewódzkich PFRON, mogą to robić w trybie ciągłym, przy czym ostateczny termin mija 15 września br.