Do 22 kwietnia gminy i powiaty mogą ubiegać się o pieniądze z programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.
Wydłużenie terminów na składanie do wojewodów wniosków o dofinansowanie jest związane z epidemią koronawirusa. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) chce w ten sposób dać gminom i powiatom więcej czasu na skompletowanie i złożenie niezbędnej dokumentacji. Nowa data zakończenia przyjmowania wniosków oznacza też, że opóźni się rozstrzygnięcie obydwu konkursów. Pierwotnie miało to nastąpić do końca tego miesiąca, ale już wiadomo, że resort ogłosi listę samorządów, które uzyskają dofinansowanie do 20 maja. Przy czym i te terminy nie są jeszcze ostateczne, bo jak informuje ministerstwo – w zależności od rozwoju stanu epidemii mogą przesunąć się w czasie.
Reklama
Obydwa przewidziane dla samorządów programy zostały wprowadzone w ubiegłym roku i są finansowane z pieniędzy Funduszu Solidarnościowego. „Opieka wytchnieniowa” jest skierowana do osób, które na co dzień zajmują się niepełnosprawnym członkiem rodziny i potrzebują odpoczynku. W ramach programu w czasie nieobecności opiekuna osobie niepełnosprawnej zapewniana jest opieka w wymiarze dziennym, np. w miejscu zamieszkania lub innym miejscu, oraz całodobowym – w odpowiedniej placówce. Na jego realizację resort zaplanował w tym roku 80 mln zł.
Z kolei „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” są świadczone w miejscu zamieszkania dzieciom poniżej 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobom dorosłym, które nie skończyły 75 lat i mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli ich dochód nie przekracza 400 proc. kryterium obowiązującego w pomocy społecznej. Na ten program zagwarantowane zostało 40 mln zł.